Nevelek 2014 októberében csatlakozott Gödhöz. Korábban is többször írtunk a városrészről, többek közt a Pacsi parkról is több anyagunk megjelent. A településrész korábban zártkerti jelegű volt, melyet falusias lakóterületek övezetté soroltak át. A település kommunális szennyvízhálózatának kiépítése előtérbe került. A mostani projekt keretében megvalósítandó fejlesztés célja az ivóvízzel ellátott ingatlanok számára szennyvízelvezető hálózat létesítése, és arra a lakott/hasznosított ingatlanok rákötési lehetőségének biztosítása. A munkálatok menetéről több anyag is megjelent a Hírnökben.


A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) a KEHOP ( Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program) támogatási program keretében valósítja meg Nevelek szennyvízelvezetésének kiépítését. A kivitelező vállalkozó a Penta Általános Építőipari Kft., ők tervezték, engedélyeztették és kivitelezik a projektet. A JAMH-ban megtartott rendezvényen a két cég munkatársain kívül jelen volt Szilágyi László, Göd alpolgármestere, Tóth János, a város jegyzője és természetesen többen az érintett nevelekiek közül.

A sajtótájékoztató elején Szabó Gábor, a DMRV üzemeltetési osztályvezetője köszöntötte a résztvevőket.

  • Kiemelte, hogy a DMRV, mint a térség meghatározó szolgáltatója, fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a szigorodó hazai és uniós környezetvédelmi előírások teljesítésére. 2020 novemberében a Széchenyi 2020 Program keretében a DMRV 1.056 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Göd-Nevelek szennyvízelvezetése elnevezésű KEHOP projekt megvalósítására. A beruházás összesen 1.186 milliárd forintból valósul meg, amit 89 százalékban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszírozza. A projekt elsődleges célja, hogy a településrész területén a vízellátó hálózatra kötött ingatlanokba keletkező szennyvizek összegyűjtésre és tisztításra kerüljenek. A fejlesztés hatására Göd-Nevelek területén az eddig talajba engedett vagy szivárgott szennyvizek szervezett és környezetbarát elvezetésével lényegesen csökken a talaj és a legfelső talajvíz szennyezőanyag terhelése, és ezáltal tovább csökkenthető a jelenlegi magas talajvízszint is. A beruházás hozzájárul az érintett környezet megóvásához, a lakosság életminőségének javításához.
  • A kivitelezés közel két évet vesz igénybe, a munkák várhatóan 2023. május végéig tartanak majd. Az elmúlt években a Göd-Nevelek településrész rohamosan fejlődött, megnőtt az odaköltözők létszáma, több ingatlan épült és épül jelenleg is. Emiatt többletigény merült fel a terület ingatlanjainak szennyvízcsatornára való rákötésére. A kivitelező megvizsgálta a KEHOP támogatásból beköthető ingatlanok számát, így a 497 ingatlan helyett 522 darab ingatlannal a keret maximálisan kimerítésre került. Göd Város Önkormányzata egyedi  támogatási kérelmet nyújtott be a Pest megyei önkormányzathoz a projekt keretében nem beköthető 114 ingatlan gerincvezetéktől a telekhatárig történő bekötővezetékének kiépítésére. 2022 májusában megjött az értesítés a támogatásról, mely alapján külön szerződés keretében, de a KEHOP program kivitelezésével egy időben ezek a vezetékek is megépülnek. 

A projekt kivitelezését a Penta Kft. nevében Husserné Végh Viktória projektvezető mutatta be.

  • A Penta KFT. közbeszerzési eljárás keretében nyerte el a projekt kivitelezésének a lehetőségét, erről 2021 májusában kötött szerződést a DMRV Zrt.-vel.
  • A gravitációs gerinchálózat összesen 7200 fm hosszú, a fektetési mélység 1.3 – 4.2 méter. A gravitációs bekötővezetékek hossza 3200 fm. Ezen kívül van még 300 fm nyomott rendszerű bekötés és 1500 fm nyomott rendszerű gerincvezeték. Egy új végátemelőt építenek, melynek átmérője két méter, folyási fenékszintje 5.5 méteren található. A szagtalanítás és levegőztetés aktív biofilter segítségével történik. A 8 darab új közösségi beemelő 1.5 méter átmérőjű, a folyási fenékszintek 3 és 5.2 méter között változnak. A szagtalanítás úgynevezett méhsejtes szagtalanító géltábla segítségével történik.

A tájékoztató után volt lehetőség kérdések feltevésére. Bánfalvi-Radó Boglárka, a Neveleki Szomszédok Egyesület alelnöke összegyűjtötte az egyesületük által működtetet fórumokon feltett kérdéseket. A Neveleki Szomszédok programjairól is rendszeresen tudósítunk.

Első kérdése a kivitelezési munkálatok utáni engedélyeztetési eljárások elindítására vonatkozott, és arra, hogy mikortól lehet valójában használni a szennyvízelvezető csatornákat. Szabó Gábor a kérdésre válaszolva elmondta, hogy amint a teljes rendszer műszaki átadása megtörténik, el lehet kezdeni a bekötési tervek elkészítését, amit ők engedélyeznek, és ez után elkezdődhet a szennyvízkibocsájtás. Kiemelte, nagyon fontos, hogy ez előtt ne használják a vezetékeket. A DMRV honlapján fent van minden információ, és a projekt befejezéséről levelet is küldenek majd az érintetteknek. A második kérdés arra vonatkozott, hogy Neveleken a csapadékvíz-elvezetés a dimbes-dombos terepviszonyok miatt nagyon nagy probléma, s amíg erre nem találnak megoldást, tarthatnak-e attól, hogy az átemelőknél a lezúduló víz összemosódik a szennyvízzel. Husserné Végh Viktória elmondta, hogy ezt úgy oldották meg, hogy az átemelők amennyire lehet, kiemelkednek a homokos útfelületből, ezzel elkerülhető az összefolyás. Itt tette hozzá Szabó Gábor, hogy csapadékvíz nem köthető be a hálózatba, amit az átvételkor ellenőrizni is fognak. A harmadik kérdés a projekt befejezése utáni helyreállításra vonatkozott. Husserné Végh Viktória elmondta, hogy a földutak stabilizálását már megkezdték, az aszfaltos út helyreállításhoz még kis türelmet kérnek, de az átadás környékén ezt is rendezik. A növényzet visszaállításáról a munkálatok végeztével az önkormányzattal és a helyi lakosokkal egyeztetve döntenek majd.

Előző cikkAz új ágdaráló is szerepel a délelőtti képviselő testületi ülés napirendjén
Következő cikkMa temették Baumann Péter posztumusz rendőr főhadnagyot