Azt, hogy a portáján mire kell figyelnie, már korábban megírtuk. Most nézzük meg azt, hogy a kertben, a ház előtt mi a helyzet!

Avar és kerti hulladék égetése tilos. Ezek kezeléséről elsősorban komposztálással kell gondoskodni, vagy engedéllyel rendelkező szolgáltatóval elszállíttatni, lerakóba vinni. Az önkormányzat szervez ilyen akciókat, a háztól is elszállítják zsákban a zöldhulladékot.

Külterületi és tarlóégetést csak a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott külön engedéllyel lehet végezni.

Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani.

Építésnél, felújításnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port a terjedés megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.

Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani és csak ilyen tartályban szabad tárolni.

A magas allergén hatású növények és a gaz irtásáról – a virágbimbó megjelenése előtt – gondoskodni kell.

A parlagfű-mentesítést az ingatlantulajdonosoknak vagy bérlőknek minden év június 30. napjáig kötelességük elvégezni és ezt az állapotot kötelesek fenntartani.

A lakosok kötelessége a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlanuk előtti szakaszon, illetve az ingatlanon keletkező csapadékvíz gyűjtése vagy szikkasztása saját területen.

Szikkasztóárkok feltöltése, burkolása, megszüntetése tilos.

Járműbehajtók átereszeinek jó karban- és tisztántartása minden esetben kötelező.

A március 15-től hatályos új környezetvédelmi rendelet további előírásait a későbbiekben ismertetjük.

Az első részt ITT olvashatja.

Előző cikkHétfőn nyitnak az iskolák. Ön engedi a gyerekét?
Következő cikkA hónap végéig ingyen utazhatnak az alsósok a helyközi közlekedésben