A gyermekek betegsége vagy indokolt távolléte esetén a megrendelt és le nem mondott étkezést a szülők ételhordóban átvehetik egy jogszabálymódosítás miatt.

A Gödi TESZ közleménye szerint az átvétel feltételei a következőek:

– Az elviteli szándékot az otthon töltött napok megadásával legkésőbb a tárgy nap reggel 7.00 óráig e-mailen kérik lejelenteni a gyermek nevének, osztályának és annak megjelölésével, hogy a gyermek egyszeri vagy háromszori étkezést vesz-e igénybe.

Az e-mailt kérik a gyermek iskolájának megfelelő konyha címére küldeni, a Németh László Általános Iskola tanulóinak a szülei a konyhanl@god.hu, a Huzella Tivadar Általános Iskola tanulóinak a szülei a htkonyha@god.hu címre tudják küldeni elviteli igényüket.

– Az ételek átvételére az iskolák konyháján 11.30 – 12.00 óra között van lehetőség.

– Az ételek átvétele három rekeszes, tiszta ételhordóban történhet.

Amennyiben az ételhordó nem tiszta, az étel kiadására nincs mód. Az ételhordóra kérik a gyermek nevét és osztályát feltüntetni. Az ételek átvétele után az ételek szakszerű tárolásáért az átvevő a felelős, az átvételt a szülőnek a konyhán aláírással igazolni kell.

Amennyiben hiányzás miatt le szeretné mondani gyermeke étkezését, a lemondás feltételei változatlanul a szülői felületen keresztül a https://god.ecity.hu étkezés lemondása menüpontban ,illetve az elelmezes@god.hu címe küldött levélben lehetséges. A már kiszámlázott, de később szabályosan lemondott adagok túlfizetésként fognak megjelenni, a következő hónap térítési díjában írják jóvá őket.

Amennyiben a gyermek a következő hónapban valamilyen okból már nem étkezik az intézményben, vagy kedvezményre válik jogosulttá, a túlfizetett összeget a Településellátó Szervezet visszatéríti. Hiányzás esetén abban az esetben is le kell mondani az étkezést, ha a gyermek ingyenes étkezést vesz igénybe.

Előző cikkMustot is lehet venni a gödi termelői piacon!
Következő cikkGöd női kézisei remekül kezdték az új idényt