Országszerte – ez alól sajnos Göd sem kivétel – problémát okoz a házszámok, a névtáblák, az emelet- és ajtójelölések, valamint a csengők és a levélszekrények hiánya. Ez nemcsak a sikeres postai kézbesítést hátráltatja, de a mentősök munkáját is megnehezíti, és egyéb szerveknek, intézményeknek, csomagküldéssel foglalkozó cégeknek is sok gondot okoz. De az is  bosszantó lehet, ha valaki egy ismerősét szeretné felkeresni, tanácstalanul bolyongva utcanévtáblák hiányában. Dr. Kölcsei Tamás írása a Gödi Hírnöknek.

A Magyar Posta – az Országos Mentőszolgálat támogatásával – figyelemfelhívó kampányt indított, amelynek célja a ház- és ajtószámok, nevek és levélszekrények pótlása. Az interneten olvashattuk, hogy a Magyar Posta Zrt. előzetes, reprezentatív felmérése szerint ma minden hetedik ingatlanról hiányzott a házszám. Arra sajnos nem volt utalás, hogy konkrétan hogyan történt a felmérés. A lakosság csaknem felénél – főleg nagyobb városokban – jelent problémát a nevek beazonosítása a levélszekrényen. A hiányzó címadatok nemcsak a postások, hanem a mentők munkáját is megnehezítik, hiszen akadályozzák a gyors segítségnyújtást – értékes időt rabolva el a kereséssel, nyomozással.

Mindezek fontosságának hangsúlyozására a Magyar Posta Zrt. bejelentette, hogy az Országos Mentőszolgálat támogatásával „Segíts, hogy megtaláljunk!” néven figyelemfelhívó integrált kampányt indított. Az iménti hiányosságok főleg nagyvárosokban, ott is a többemeletes házakban okoznak problémát, ahol a jobbára sötét földszinti bejáratokban a levélszekrényeken alig olvashatók a nevek, többnyire új meg új bérlők nevével felülragasztva.

Gödön kissé más jellegű problémákkal találkozunk. A hiányzó, elveszett, elkallódott utcanévtáblák hiánya mindig sok bosszúságot okoz az eligazodásban, egy adott személy keresésében, a Gödöt nem jól ismerő, netán idegenek vagy akár a mentők számára.

Tapasztalni, hogy házépítést, kerítéscserét követően az utcanévtáblák egyszerűen „eltűnnek”, nincs aki visszatenné, akár egyszerűen, mondjuk dróttal odaerősítené. Az is milyen hasznos lenne! Aki Gödöt alaposan bejárja, annak feltűnik, hogy milyen sok utcanévtábla hiányzik. Ember legyen a talpán, aki így kiigazodik. Ja, ilyenkor felvethetik, minek ez a „maradi” (vizuális) tájékozódási igény, hiszen GPS révén könnyen el lehet igazodni. De könyörgöm, miért kellene ezért az okostelefonnal bajlódni? Nem lenne egyszerűbb a helyére visszakerült (vagy jobb esetben ottmaradt) utcanévtáblákra hagyatkozni?

Hogy jót is mondhassunk, Gödön a házszámok a bejárati kapukon általában nem hiányoznak. Ez nagy segítséget jelent egy adott személy keresésében. Németországi, ausztriai utazásaim során mindig azt tapasztaltam, hogy a házszám alatt a tulajdonos (illetve az ott lakó) neve is szerepel, szinte kivétel nélkül! Nem értem, hogy ezt az egyszerű, nem költséges megoldást (névtáblák kitételét a bejárati ajtókra, kapukra) miért ne lehetne a mi városunkban is megvalósítani. Tisztában vagyok viszont azzal, hogy ennek bizonyos hátrányai is lehetnek, így jogos, hogy egyesek a névtáblák kirakásától elzárkóznak. Álláspontjuk elfogadható.

Felvetésemet biztosan sokan kifogásolják, de talán a többség igazat ad – annál is inkább, mivel ezek megvalósítása nem anyagi megterhelés, csupán figyelmesség, igényesség kérdése. Vagy nincs igazam? Maradjon a GPS-es tájékozódás, és hagyjuk ezt az ósdi felfogást, okoskodást az utca- és névtáblák hiányának felhánytorgatásával?

Előző cikkÖn kit javasol a rangos gödi díjra?
Következő cikkEU: zöld utat kapott a gödi akkumulátorgyár állami támogatása